• Full
  • Full
  • Zoom+ 46
    0 1 100%

    Cái Kết Đắng Khi Nhờ Cô Bạn Thân Khuyên Chồng Về Nhà

    Tôi thật ngu ngục khi tâm sự chuyện của vợ chồng chúng tôi với cô bạn thân. Chồng tôi thường xuyên ra ngoài chơi gái, dù nhiều lần anh ta hứa hẹn với tôi. Sau khi nghe xong câu chuyện thì cô bạn thân nói rằng để cô ấy nói chuyện và khuyên giúp. Ai ngờ đâu sau khi cô bạn thân gặp chồng tôi, không những không khuyên được chồng tôi về với tôi mà cô ấy còn cướp luôn cả chồng tôi.

    Cái Kết Đắng Khi Nhờ Cô Bạn Thân Khuyên Chồng Về Nhà