• Full
  • Full
  • Zoom+ 37
    0 0 50%

    Chị Gái Của Vợ Thật Đẹp

    Hai vợ chồng chúng tôi vốn có mâu thuẫn, vợ thì khá cương quyết và bảo thủ. Những gì tôi nói cô ấy thường chẳng bao giờ chịu lắng nghe. Vì những mâu thuẫn ấy mà vợ nhất định đòi ra khỏi nhà. Biết tin nên chị gái của vợ đã ghé qua nhà chúng tôi, nhưng vợ thì đã bỏ đi. Chị gái đành ở nhà để chờ nói chuyện với vợ tôi. Nhưng vì chị đẹp quá khiến tôi không thể kiềm chế được cảm xúc.

    Chị Gái Của Vợ Thật Đẹp