• Full
  • Zoom+ 54
    0 0 50%

    Cho Kẹo Hay Cho Tinh

    Lễ hội Hallowen cô gái trẻ hoá trang thành một nữ phù thuỷ có nhan sắc tới nhà một người đàn ông và nói rằng "Cho kẹo hay bị ghẹo". Người đàn ông hỏi co giờ còn chơi trò này ư. Nhưng thực ra thì cô ấy muốn một món ăn khác là cây xúc xích có chứa chất nhày màu trắng.

    Cho Kẹo Hay Cho Tinh