• Full
  • Full
  • Zoom+ 36.4K
    9 2 18.18%

    Đào Cho Khách Móc Và Chịch Phê Pha Khi Karaoke

    Các thanh niên, các quý ông, hay những người đàn ông đi hát karraoke vào đây để làm gì. Câu trả lời cho clip này là vào hát thì ít mà chơi gái thì nhiều. Việc hát chủ yếu là dành cho các em hát thay các anh, còn các anh thì cởi quần áo, sờ vú bướm và chịch luôn.    Đào Cho Khách Móc Và Chịch Phê Pha Khi Karaoke