• Full
  • Zoom+ 80
    0 0 50%

    Mặc Dù Nói Không Được Nhưng Mẹ Kế Rất Phê

    Vốn dĩ cuộc sống của tôi và cha đang yên bình thì cha lại đưa vợ mới về, tôi mặc dù không thích nhưng không ngăn cản được cha. Và thế là tôi tìm mọi cách để chọc tức người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ kế. Tôi thản nhiên thẩm du trước mặt bà ta, và hôm nay thì tôi đã chơi luôn cả mẹ kế, mặc dù bà nói không được nhưng tôi biết mẹ kế rất phê.

    Mặc Dù Nói Không Được Nhưng Mẹ Kế Rất Phê